Ngā Wero ā-Āhuarangi 

Whakahaere ai a Climate Connect Aotearoa i ētahi wero nā runga i te nui o te hiahiatia hei whakawhanake i ētahi rongoā e taea nei te rahi te panoni. 

Mahi ai mātou me ngā rongoā e tautika ana, e puta ana hoki nā runga i te nui o te hiahiatia, ā, i te wā hoki e whakatutukihia ana ngā whāinga o te oranga kiritōpū me te Tiriti o Waitangi. 

sustainable fishing practices are vital for the health of our oceans consider looking for this when ordering catering

Tā Mātou Aronga ki ngā Wero

Hei tautoko i te whakatutukitanga o ngā wero hei aronga mā mātou, kua whakaritea he ara e toru nei ōna kaupae. 

  1. Te Tautuhi Popono: He take nui tēnei e angitu ai, e hāngai ai hoki te rahi o ngā rongoā. I tēnei pae, ka arotahi mātou ki te rangahau, ki te pāhekohekotanga ki te hunga whaipānga, ki te whakamahinga ā-hoahoa ngātahi hei whakaū i te popono me te ngākau ū. 
  2. Te Rapu Rongoā me te Whakamātāmuatanga: Mahi ai mātou me ō mātou hoa kōtuinga ā-motu, ā-ao hoki, ki te tautohu i ngā rongoā e pai ana kia whakamahia, kia whakaterea hoki, i ērā hoki e hāngai ana ki ngā uara me ngā mātāpono o te pokapū.    
  3. Te Whakataurite me te Whakahāngai ā-Rahi: Ka whakataurite mātou i ngā rongoā kua whakamātāmuatia ki ngā whakahaere popono, ka whakawāteahia hoki te tautoko kia hāngai ā-rahi, hei tauira, mā ngā hononga ki ngā puna o te pūtea me te haumi e whānui ake ana, mā te waeture, mā te kaupapa here, mā te whakaruruhau, mā te rangahau me te whakawhanake, mā te ine hoki i ngā pānga. 
CCA challenge approach

Ngā Hōtaka e Arahina nei e te Māori 

E mōhiotia ai te whai wāhitanga o ngā pakaritanga me ngā mōhiotanga o ngā tāngata whenua o Aotearoa ki ngā rongoā, e whakaūngia ai hoki te tautika i ā mātou urupare, ka whakaritea katoatia ā mātou wero i te taha o te hoa patui, o te Māori. 

E mōhio ana mātou ki te pānga rerekē o te huringa o te āhuarangi ki te oranga ā-ahurea, ā-pāpori, ā-taiao, ā-ōhanga hoki o te Māori. E arohia ai te ahurei o ēnei wero me ēnei huarahi e wātea ana, kei te whakatūria e mātou he hōtaka e arahina nei e te Māori hei whakawhānui ake i a Te Tāruke-ā-Tāwhiri, otiia, hei tautoko hoki i a Tōnuitanga i roto o te kaupapa mātāmua o Te Puāwaitanga ō te Tātai

Pānuitia he kōrero mō te huringa o te āhuarangi, mō ngā pakihi Māori hoki 

Whāia ngā kōrero hou mai i Climate Connect Aotearoa

E āhei ai te whai wāhi, tūhono mai kia whakawhiwhia ki ngā karere, ki ngā kōrero, ki ngā huarahi wātea hoki e hou ana.