Te Wero ā-Taiao Hanganga 

E hōpara ana mātou i ētahi ara wātea hei tautoko i te taiao hanganga e iti nei te waro, e manawaroa nei hoki, e whakatairanga ana i te noho a te tangata kia hauora, kia iti hoki ngā pānga o te kātū noho. Whakapā mai, ka tuku mai ai i ō whakaaro mō ngā wero! 

Te Whakarite Wāhi e Iti nei te Waro, e Manawaroa ana hoki i te Āhuarangi ki Tāmaki Makaurau

Ko te taiao hanganga tētahi o ngā take mātāmua e waru kua takoto i Te Tāruke-ā-Tāwhiri: Auckland’s Climate Plan

Kua whakaritea kia nui ngā panonitanga ki Tāmaki Makaurau hei ngā tau e 30 e tū mai nei. Tae rawa ake ki te tau 2050, e whakapaetia ana, kua 1.7 miriona te tokomaha ake o te taupori e eke ai ki te 6.8 miriona, ka mutu, ko te 92 ōrau o taua taupori ka noho i ngā pokapū tāone. Kia tae ki te tau 2035, e tinga ana kia tuhene atu i te rua miriona te taupori o Tāmaki Makaurau. E ai ki te draft Future Development Strategy, ka rangiwhāwhā ngā pānga i ngā whakatau ka oti i a tātou ināianei. Me arotahi tātou ki tētahi taiao hanganga e whai hua katoa ai ngā ara wātea hei painga mō te haumanutanga o te ao tūroa, mō te tūhonotanga hoki ki te ao tūroa, e aro nuitia ai ngā whāinga mō te tuku parakino, e whakapakaritia ai hoki tō tātou manawaroa ki ngā tūmatatenga me ngā pōkaikaha. I runga hoki i tērā, me momoho ngā hapori e rongo ai ngā tāngata i te tūhonotanga, i te ngākau whakahī hoki ki ō rātou wāhi me ō rātou whaitua. 

utilising smart materials and constructing green buildings reduces carbon emissions overtime
Two men at computer screens

Ngā Wāhi mō ngā Wero e Puta Haere ana 

Kua kōrero mātou ki ngā hunga whai pānga tokomaha puta noa i tō mātou taiao hanganga. E puta haere ana ngā āhuatanga pātahi mā reira e whai māramatanga ai tā mātou whakawhanaketanga ā-wero: 

Ngā wāhi kākārangi - mā te tautika o te wātea o te ara ki ngā wāhi kākārangi, mā te whakarite wāhi hoki e pai ai te tūhonotanga, ka whai painga pea ō tātou hauora, te kanorau koiora, te ōhanga hoki, ā, mā reira hoki e iti ake ai te tuku parakino, e whakapakaritia ai hoki te manawaroa. 

Te āpiti whakahoutanga mō te whakaiti ake i te tuku parakino, mō te manawaroa hoki - he maha ngā mahi pai kua tīmata e aro nei ki te anamata o tō tātou rohe, me te whakaaro ki te āhua me ngā wāhi e tipu ai, e whanake ai hoki taua anamata rā. Heoi anō, kāore i te pērā rawa te manawaroa o te nuinga o tō tātou taiao hanganga o te wā nei, ka mutu, kāore e hauora te kātū noho i taua taiao rā. Me tere ake, me whakarahi ake hoki te āpiti whakahoutanga e tutuki ai ā tātou whāinga mō te āhuarangi. 

Te tūhono i ngā tāngata ki ngā whakatau - He wā i kore ai e angitu te tuku kia whai wāhi ngā tāngata ki ngā whakatau ka pā ki a rātou. Mā te tuku kia pai ake te whakawhiti kōrero me te tūhonotanga ki tō tātou taiao mā te hangarau, mā ētahi atu huarahi rānei, e tautokona ai pea ngā whakatau e pai ake ana, e whai māramatanga ana hoki. 

People around the table talking, looking at paper documents

Ka rawe ina rongo mātou i a koe 

Whakamōhiotia mai mātou ki ngā wero matua ka kitea e koe i tēnei rāngai. 

 

Whakapā Mai

 

Whāia ngā kōrero hou mai i Climate Connect Aotearoa

E āhei ai te whai wāhi, tūhono mai kia whakawhiwhia ki ngā karere, ki ngā kōrero, ki ngā huarahi wātea hoki e hou ana.