Kia piri, kia tata mai
Nau mai ki He Kete Mātauranga

Ko He Kete Mātauranga tētahi wāhi hei tautoko i ngā hapori me ngā pakihi ki te whakatinana i ō rātou tūmanako, hei whakapakari hoki i te manawaroa mā roto i ngā pūnaha me ngā anga o te mātauranga Māori. Nau mai!

Te kauawhi i ngā pūnaha o te mātauranga Māori 

Mā te whai i te tirohanga a te mātanga Māori, a te ruānuku me te pakihi, ka hōparatia e tātou te tikanga o te mātauranga ki ōna momo hapori, ā, ka tirohia hoki te ara e huri ai tō tātou mātau ki tā tātau whai wāhi atu ki te urupare ā-āhuarangi. 

He tini ngā āhua o ngā pūnaha o te mātauranga Māori, e arahina nei e te wā, e te wāhi, e te tirohanga, e te mahi, e te whakaaro nui me te tikanga. Mai i te pūrākau tuku iho i ngā reanga tae atu ki te hangarau hou, me tawhito, me hou hoki ngā rongoā e arahina nei e ngā iwi taketake hei whakatika i ngā hua ka puta i te huringa o te āhuarangi. 

Nā tāu rourou, nā taku rourou, ka ora te iwi. 

Dan Hikuroa

“He mea whakatū ngā pūnaha o te mātauranga Māori i runga i ngā mātāpono me ngā pūnaha uara e ukiuki ana, e whakamātāmua nei i te tautika me te aumārire, tae atu hoki ki te whakaaro tuku iho.” 

'Ehara ahau i te kaitiaki nō te mea i whānau ahau he Māori. He kaitiaki tātou katoa' 

Te āhua o tā te kaupapa kōkiri i te mana motuhake mō te kai me te mātauranga Māori whakahoki mai i ngā hapori ki ngā pūnaha kai toitū e whakahōnore ana i ngā wā o mua me te whakarato rongoā mō te āpōpō. 

Kia rere tonu te ako

 

'He pai te ao hangarau mō te ao Māori, he pai te ao Māori mō te ao hangarau' 

Ka kōrero a Dan Te Whenua Walker o Microsoft ki tā mātou Kaitohutohu Matua Māori a Cornell Tukiri mō te pitomata o te hangarau me te hinengaro rorohiko ki te āwhina i te whakahaere rawa me te whenua – me te āhua hoki e rarawe ai ngā mahi pūmau i te ao hangarau ki te iwi Māori.

Mātakitakihia te ataata

Ariā Kuputaka Mātua

Mātauranga Māori

Body of Māori knowledge, Māori knowledge system. Originating from Māori ancestors. 

Mauri 

Life force, life principle.

Atua 

Māori deity, Māori supernatural being, ancestor. 

Kōrero tuku iho

Oral tradition. 

Hapori 

Community, society.

Reanga

Generation.

Whakapapa

Interwoven connections of Māori, to recite in proper order. Genealogy.

Te ao Māori

The Māori world.

Tikanga

Protocol, correct way of doing things. Customary values, systems and practices.

Whāia ngā kōrero hou mai i Climate Connect Aotearoa

E āhei ai te whai wāhi, tūhono mai kia whakawhiwhia ki ngā karere, ki ngā kōrero, ki ngā huarahi wātea hoki e hou ana.