‘Ko te tautika te whāinga’ 

Published:
14 December 2023

Some parts of this page are not currently available in te reo Māori

He Kete Mātauranga
Te Ao Māori

He kōrero nā Te Aopare Dewes mō ngā mātāpono tikanga i te whanake ture me ngā kaupapa here me ōna pānga ki te huringa o te āhuarangi me te mātauranga Māori.  Mātakitaki mai i te roanga atu o te uiui i konei.  

Ko te tūāpapa māmā o te tikanga Māori ka tīmata me te pātai: 'He aha te mea tika?' He aha te mea tika? Mai i reira ka āhua mai ngā mātāpono hāngai ki ngā horopaki tauwhāiti, e takea ana i te whakapapa me te whanaungatanga i roto i ngā rautau hei waihanga i tētahi tauira e nohotahi ai te tangata i tōna taiao me te hapori.   

“Ko te tautika te whāinga,” e ai ki tā Te Aopare Dewes (Ngāti Porou, Ngāti Rangitihi, Ngāti Whakaue), he hoa rangapū kei Chapman Tripp, he kaiārahi anō hoki mō tō rātou rōpū Māori ā-ture, arā Te Waka Ture.   

Hei tā Dewes, i ā ia e tipu ake ana, i kite ia i te whai wāhitanga a tōna matua, a Whaimutu, ki ngā hīnga ika Māori, ā, i riro tērā hei akoranga māna mō te āhua o te whakahaere i ngā rawa me te tiaki hoki “i a Papatūānuku, rātou ko Tangaroa, me ngā tamariki katoa”, me te whakatautika i te hiahia ki te whakamahi i aua rawa e rangatira ai, e ora rawa atu ai hoki te hapori.  

Nā te  rīpoata Wai 262  i horapatia e Te Rōpū Whakamana i te Tiriti o Waitangi i te tau 2011, i whakatakoto he kōrero hōhonu, e pā ana ki te tūranga me ngā haepapa o ngā tāngata whenua hei kaitiaki taonga. 

Mai i tērā wā, kua whakaumutia ngā whakaaro e pā ana ki ngā tikanga, ki ngā ture me ngā whakataunga a ngā Kōti, tae noa atu ki te whakatangata ā-ture i te awa o Whanganui, o Te Urewera me Taranaki Maunga hei tāngata. Kua āta tuhia ēnei kōrero ki roto i te rīpoata mohoa a Chapman Tripp e kīia nei ko ,Te Ao Māori Trends and Insights – ahakoa he maha ngā hanganga hōu e arotakehia ana e te kāwanatanga hōu.  

“I te roanga atu, ko ngā panonitanga me ngā kōkiritanga i ngā kōti e mea ana kua piki ake te mana o ēnei tūpuna... E whakaatu ana tēnei i te taipakeketanga o Aotearoa whānui, e whakapiki ake ana i te mana o te taiao, e iti iho ai tō tātou awenui, i te tirohanga tangata.”  

Te Aopare Dewes Champan Tripp


Ko tētahi wero anō, e kī ana ia, ina koa ki te taha ki te āhuarangi, ko te whakatika i te pōhēhē e hāngai katoa ana ngā mātāpono o Te Tiriti o Waitangi ki te rangapū. “Ki taku whakaaro, ehara tērā i te tikanga o Te Tiriti o Waitangi ki tā te Māori titiro i te wā i hainatia ai e rātou. Ko te tino rangatiratanga kē tōna ake tikanga.”  

Hei tāna anō hoki ko ngā iwi e pōhēhētia ana he “nunui ā rātou puka kaute” pērā i a Waikato-Tainui me Ngāti Whātua Ōrākei e kawatautia ana kia whakapau i ā rātou anō pūtea hei whakaū i ngā kaupapa āhuarangi “mehemea e hiahia ana rātou ki te whakatinana i tō rātou tino rangatiratanga”.  

“Ki taku whakaaro kāore tērā i tika. Nā ngā tāngata katoa te taiao i tūkino, nō reira, he aha te tikanga kia whakapau a Waikato-Tainui i ā rātou pūtea whakataunga, i riro mai nei i a rātou nā runga i ngā takahitanga ā-Tiriti, a te Karauna hei haupū i ēnei kaupapa?  

“E whakapae ana ahau nā te tukanga whakatau kerēme Tiriti i waihanga he tūāpapa e taea ai e ngā iwi te kōkirikiri ki te Karauna, ki te tautohu i ngā hātepe hei whakatika i ngā awa, hei whakangāwari rānei i ngā pānga pitomata i te huringa o te āhuarangi i te anamata.”  

Ko tāna anō, mā te kōkirikiri, me te whai pūtea i ngā tari Kāwanatanga hei whakatū i ngā kaupapa e ārahina ana e ngā iwi, ētahi rautaki rānei e taea ai e ngā iwi me ngā hapū ki te arataki e pā ana ki te whaitua āhuarangi.  

“Mā te pērā e puta mai ai te tino rangatiratanga ki te ao mārama.”  

Mātakitaki i te roanga atu o te uiui a Te Aopare Dewes i konei.   

Whāia ngā kōrero hou mai i Climate Connect Aotearoa

E āhei ai te whai wāhi, tūhono mai kia whakawhiwhia ki ngā karere, ki ngā kōrero, ki ngā huarahi wātea hoki e hou ana.