He Kete Mātauranga
Te Ao Māori

Ko te Kaitūhura me te Tumu Whakarae o Aotea, ko Tama Toki, ka kōrero mai mō te whakaaweawetia ōna nā te āhua o tana whakapakeketanga i runga o Aotea, i whakatūria ai e ia he pakihi e whakamātāmua ana i te taiao me te hapori.

I a Tama Toki e tipu ana i Aotea, i tētahi moutere e nōhia ana e te tokoiti, e 90km nei i te rāwhiti-mā-raki tōna tawhiti i te pokapū o te tāone o Tāmaki Makaurau, i pai noa iho tōna ao ahakoa te korenga o te maha o ngā mea e kīia ai he hanga noa ki te tangata. Inarā, ko te hiko me te wai i ngā ratonga matua. 

"Kāore he pouaka whakaata, kāore he KFC," te kata a Toki, i te hokinga o ana mahara ki te wā i mahara ia ki te wehe i Aotea me te kore e titiro whakamuri. "Uaua ana te ao i taua wā, engari ka mārama ki a au te hirahira o taua wāhi." 

Ko Toki te kaitūhura o ngā pakihi e rua e whakatauira ana i ngā āhuatanga ahurei o te moutere - te huinga panipani hei taute i te kiri, a Aotea Made, me te kamupene pūngao parakore e whakawhanake tonutia ana, me Aotea Energy. Hei tāna, ahakoa he rerekē rawa atu tētahi o ngā hua i tērā atu, ko ngā pakihi ia "kua mārenatia nā tō mātou tautake me tō mātou mana kōkiri taketake, e whai nei kia āwhina i tō mātou hapori o runga o Aotea mā te tuku mahi, mā te tuku takuhe, mā te āwhina hoki kia toro rātou ki te pūngao." 

He mea whakaaweawe ngā pakihi e rua nā te āhua o te whakapakekehia ōna e ōna mātua tīpuna. He kaimahi rongoā tōna kuia, i mātau rā ki ngā kura whakaora, ki ngā kura haumanu hoki o ngā tipu māori o Aotea. He rite tonu te kitea o te kōhua me tōna wai kūmarahou e koropupū ana i te tō i ia takurua hei ārai atu i ngā momo maremare me ngā ngārara. 

"Kāore pea e mārama ki ngā tāngata te nui whakaharahara o te motuhake o ētahi o ō tātou tipu māori, o ngā wāhanga o te tipu me ngā pūhui hohe," hei tāna. "Noho tūhāhā ai te whenua nei i ngā tau 110 miriona, nō reira, he tino ahurei te kanorau koiora i konei. I mōhiotia e ō tātou tīpuna. He maha ngā kōrero o mua e pā ana ki te whakamahinga o te rongoā me te taketake o te mātau ki ngā mea kia whakamahia hei whakaora." 

Nā te mea kei te tipu te kaupapa arumoni, kāore te taunaki "ā-kōrero paki" (e rite tonu nei te whakataiapatia o ngā mātauranga Māori e te hunga nō te uru) e eke ki te paetae o te ture pākaha e pā ana ki te panipani taute i te kiri, ina tāpaea hoki he kōrero mō te whaikaha o tētahi wāhanga whakauru. Nā konā, he mea matua ngā rangahau ā-pūtaiao. Ahakoa tērā, hei tā Toki, me noho rawa te tikanga Māori hei kaiārahi i tērā tikanga. 

"I te whai mātou kia mahia he whakamātautau ā-pūtaiao i te taha o tētahi whare wānanga, engari kāore i rangona te tika o tērā rangahau i te taha o tētahi hinonga e noho ai te mana whakairo hinengaro ki a rātou. Nā reira, i mahara mātou ki te kimi huarahi e mārama ai ki a mātou anō ko taua mātauranga, i runga i te whai tikanga pūtaiao, engari, i runga hoki i te mahi tara ā-whare. Ehara i te mea mā mātou e tautiaki taua mātauranga, he whakaū kau noa tā mātou i te tika o te rangahaua ōna.

Ahakoa i tīmata tā Toki hoko atu i ana hua i ngā mākete ā-kaipāmu, i tēnei wā, kei te takiwā o Commerical Bay i Tāmaki Makaurau tētahi o ngā toa whakahirahira hei hoko atu i te panipani taute i te kiri, i a Aotea. Ko ngā whakarākei taiea me ngā toa rangatira e hoko pūeru ana i ngā taha, e tawhiti rawa atu ana i ngā kamupūtu me ngā pōtae mata e kitea whānuitia ana i taua moutere rā, i toitū ai te whakatipuria, te hauhaketia hoki o te katoa o ngā wāhanga whakauru i runga i tō rātou pāmu, ā, ka mahia ā-ringatia, ka raua atu ai ki ngā pātara okuoku nei. He mea whakahiko ngā hanga whaitake katoa ki te hiko kōmaru. 

Nā te mātua whai kia parakore, kia horopū ā-whaiaro hoki ngā rongoā, pēnei i te hiko kōmaru i Aotea, kua āta whai whakaaro te rakahinonga ki tērā e kīia nei e ia ko te "matawaenga totoru mō te pūngao": te tautika ā-pūngao, te tūwhita ā-pūngao me te toitū ā-taiao. 

Ki ōna whakaaro, ka mutu taua raruraru mā te tukutuku hiko pātata, e āhei ai tā te tangata tuku i te hiko tuhene ki whānau kē. "Ko tā mātou e tōmina nei, kia whakaarotia te whakatūnga o te tukutuku waro-kore e rere ai te hiko i tētahi ki tētahi kē. Ko te āhua o te pūngao whakahou, i ngā wā katoa, he tāmutumutu. Nō reira, mehemea kua kī ō pūhiko, ā, kei te tūhoehoe te rā, ka mutu, e nui ana te hiko kei a koe, ka pēhea e tukuna ai e koe? Nā konā, ka huri mātou ki te tikanga o te pūnaha koha. I te mutunga iho, mehemea he hiko utu-kore e toe ana, me tuku ki te kaumātua." 

Ahakoa kei te moutere ngā āhuatanga e paruhi ana, e hapa ana hoki, e noho mātāmua ai te toitūtanga, i te āhua nei, kātahi anō ka pēnei rawa te totoa o te mātua whai i ngā rongoā ā-āhuarangi e ahu mai ana i te mātauranga Māori. Nā te maha rawa atu o ngā tau i pērā rawa ai te pātata o te noho a Toki ki te whenua, ko ōna karu tonu kua kite i ngā huringa o te āhuarangi. "Hei tauira, i tōna tikanga, kāore te mānuka e ngawhā i a Noema, engari ngawhā ai ia i te roanga o te takurua i ēnei rā. He wā ōna ka rangona te mahana i konei, ā, ka pēnei te rākau kua tae mai a Raumati, ā, nā konā, ka ngawhā mai, ā, ka kopi anō. Nō ēnei tau e rima noa iho nei i pērā ai." 

Kua kite ia i te putanga o ngā tātarakihi i te whenua i a Hūrae, he āhuatanga anō tērā, ka kitea anake i ngā marama o te raumati i te nuinga o te wā, ā, i te takurua, kua iti rawa te hukapapa i ēnei rā - he rite tonu te kitea o te hukapapa i te moutere i ngā rā o tōna tamarikitanga. "Ka moata rawa atu te ohonga ake, ā, ka mate koe ki te tīaroaro i te tio kia makere i te mataaho o te waka. Kua hia tau i kore ai e pērā anō. 

E huri ai te ao, hei tāna, kaua e whakawhāitihia te māramatanga ki te mātauranga hei kohinga mōhioranga noa iho, engari he mea matua te āhua o te whai i te mātauranga. "Ka whai ana koe ki te aro ki te whakamauru i te huringa o te āhuarangi, he huarahi tātari rawa tērā. Mā te pērā e whakawhāitihia ai te āhuarangi hei wehenga, engari arā kē te matawhānui o tō tātou āhuarangi." 

E hoki ana mahara ki tana rongo i te tohunga, i a Rereata Makiha, e kōrero ana mō tana whai wāhi ki tētahi kaupapa e whakamātau ana i te kounga o te wai. I ngā kiripūtaiao e koutu ana i ngā tīpakotanga wai, i te mahi kē ngā taringa o Makiha me kore e rangona te tangi a te kōtare, e keri tūrua ana i te uku i te taha o ngā arawai. Mehemea kāore e rangona te tangi a ngā pīpī, he tohu tēnā i te ruhi o te mauri o te arawai, ā, kua noho mōrearea te wai. "I ngā tauira me ngā huarahi taketake e whāia ana, me titiro ki te whānuitanga o te pūnaha hei āwhina i tō kite i tētahi whakautu." 

Koinei te tautake e toko ake ana i te huarahi e whāia nei ki te whakaputa hiko, ki te whakatipu me te hauhake kai, ki te tukuoha hoki. Ko tana tīwhiri ki ngā pakihi e pai ana ki te huri ki te ao Māori me ngā pūnaha o te mātauranga Māori: tonoa ngā whakaaro o te mātanga Māori e mōhio ai koe ki te atamai o āu mahi, ā, tukuna kia arahina koe e ngā tikanga. "Me mārama ki a koe tāu e mahi nā, ā, me mōhio hoki koe ki te take... Ki te kore te pūnaha o ō uara e pakari, ka uaua te kimi whakatau."  

I kī hoki ia, kia kaua te tikanga e noho noa iho i te whata hei "whakaaro whakapaipai". 

"Tukuna kia ora tana mauri. Koirā te mea tino whakahiamo e pā ana ki te hinonga Māori." 

Aotea Made 

 • I hangaia he huinga panipani taute i te kiri, e haumanu ana, i ngā wāhanga whakauru māori e hohe ana. 

 • He mea whakatū i te tau 2017 .

 • 10 ngā hua kua puta, ko te mānuka, ko te kawakawa, ko te kūmarahou me te kākano harakeke ngā tino wāhanga kua whakaurua.

 • E tuarihia ana ki Aotearoa, ki Ahitereiria, ki Hapani me Hongipua. 

 • Toitū ana te whakatipuria, te hauhaketia hoki o ngā wāhanga whakauru i runga o Aotea . 

 • Ko te katoa o te hiko i ngā hanga whaitake e mahi ana i te unuhanga, i te whakaputanga me te whakanaotanga i ahu mai i te hiko kōmaru.  

 • Nō te mana whenua te rangatiratanga me te mana whakahaere.  

 • He mea whakapakeke te kaitūhura, a Tama Toki, e ōna tīpuna mātua i runga o Aotea, me tana noho pātata ki te whenua, ā, e ākona ana ngā āhuatanga o te rongoā Māori me ngā mahi whakaora o nehe.  

 • Ka whāia ngā rangahau kua whakaputaina, ā, ka whāia hoki āna anō whakamātautau kia kitea ai ngā matū hohe ā-tipu me ngā hua pai ki te kiri me ngā wāhanga o roto i te tinana.  

 • Mā te whakahaere i ā rātou anō whakamātautau e tika ai te mahi rangahau i runga i ngā uara e hāngai ana ki ngā tikanga Māori, arā, kia wātea te toronga ki te mana whakairo hinengaro, otiia, kia kaua te rangatiratanga e mau i tētahi whakahaere.  

 • Ka tuku takuhe ki ngā rangatahi o Aotea kia kuraina ki Auckland Grammar.  

Ngā wero 

 • Te whakatū pakihi e tautoko ana i te hapori, e whāngai ana hoki i te ōhanga.  

 • Te tauwhiro i ngā mahi toitū e iti nei te pānga ki te āhuarangi me te taia.

 

Aotea Energy 

 • E whakawhanake tonutia ana.

 • He pūhiko atamai ā-kāinga, he pūmanawa hoki e atamai ana, e hono nei ki tētahi tukutuku e rere nei te hiko i tētahi ki tētahi kē, e waro-kore nei hoki.  

 • Te tūāhanga e parakore nei te pūngao, e tukuna nei kia whakahaerehia e ngā rohe, e tōtika nei te utu hei kōwhiringa i tua atu i te tukutuku tawhito.  

 • E whakahaerehia ana mā te taupānga e aroturuki nei i te whakapaunga, i te āhua o te pūhiko me te whakaputanga o ngā whakahoutanga.  

 • Mā te pēnei e āhei ai tā te kaiwhakamahi whakarite i te nui o te hiko o tāna pūhiko atamai hei tauhokohoko, hei tuku rānei ki tētahi kē.  

Ngā wero 

 • Te waihanga rongoā parakore. I te ao, ko te rāngai pūngao te mea rahi katoa o ngā kaiwhakaputa i te haurehu kati mahana.  

 • He tokomaha kei ngā wāhi tuawhenua i Aotearoa e wheako ana i te pōharatanga ā-pūngao. 

Whāia ngā kōrero hou mai i Climate Connect Aotearoa

E āhei ai te whai wāhi, tūhono mai kia whakawhiwhia ki ngā karere, ki ngā kōrero, ki ngā huarahi wātea hoki e hou ana.