Podcast: Mātauranga and Climate Change: Cornell Tukiri

Published:
11 September 2023

Some parts of this page are not currently available in te reo Māori

Climate Connect Aotearoa
He Kete Mātauranga
Our Team

Our Senior Māori Advisor, Cornell Tukiri, sat down with Vincent Heeringa of This Climate Business podcast to talk about the kaupapa of He Kete Mātauranga, Māori approaches to climate, and the failure of siloed thinking.

Listen to the Podcast here:

Whāia ngā kōrero hou mai i Climate Connect Aotearoa

E āhei ai te whai wāhi, tūhono mai kia whakawhiwhia ki ngā karere, ki ngā kōrero, ki ngā huarahi wātea hoki e hou ana.