Te Wero ā-Tūnuku

Ā te tau 2024, ka tīmatahia tā mātou wero ā-tūnuku. Mātakitakihia tēnei wāhi, ā, whakapā mai, ka tuku mai ai hoki i ō whakaaro mō ngā wero me ngā ara wātea e pā ana ki te tūnuku. 

Te tuku i tētahi pūnaha tūnuku e iti nei te waro, e haumaru ana hoki hei painga mō Tāmaki Makaurau  

Ko te tūnuku tētahi o ngā take mātāmua kei Te Tāruke-ā-Tāwhiri: Auckland’s Climate Plan. He wāhanga nui tōna ki tō tātou ōhanga, ki ngā ratonga hapori, ki te urupare ā-aituā me te taiao tāone. Mā te whakatū i tētahi pūnaha tūnuku e mauru nei te tuku parakino, e manawaroa ana hoki, i Tāmaki Makaurau me Aotearoa, ka riro i a tātou ngā painga ā-pāpori, ā-ōhanga, ā-hauora hoki. 

I te tau 2016, ko te 44 ōrau o ngā tuku parakino katoa i Tāmaki Makaurau, i ahu mai i ngā take e hāngai ana ki te tūnuku. E iti ake ai tēnei, me tāpua ngā panonitanga ki te āhua o tā tātou noho, tae atu ki te āhua (me te auau) o tā tātou hāereere, o te kawe haere i ngā hautaonga, me te āhua e whakaritea ai tērā i te whakatipuranga o te rohe.

Mount Eden with Auckland CBD in background
preserving natural environments is vital to tackling climate change

Ka rawe ina rongo mātou i a koe 

Whakamōhiotia mai mātou ki ngā wero matua ka kitea e koe i te rāngai tūnuku. 

 

Whakapā Mai

 

Whāia ngā kōrero hou mai i Climate Connect Aotearoa

E āhei ai te whai wāhi, tūhono mai kia whakawhiwhia ki ngā karere, ki ngā kōrero, ki ngā huarahi wātea hoki e hou ana.